Jak se zapojit

informace pro antikváře

Zde jsou popsány možnosti, jak se mohou antikvariáty zapojit do tohoto projektu.

Vyhledávač

Pokud chcete zařadit Váš elektronický obchod do vyhledávače, napište administrátorovi projektu.

Aby to bylo možné, musí Váš e-shop splňovat následující podmínky:

Tyto podmínky jsou pouze podmínky nutné pro zařazení. Jejich splnění nezakládá jakékoliv právo být zařazen do vyhledávače. O zařazení rozhoduje provozovatel na základě své představy funkční služby.