Zvyšování účinnosti preventivních periodických oprav ve strojírenství.

Skřivánek, Miroslav; Horálek, Josef
1. vyd. 1963.