Zvony domova : kniha studií a podobizen.

Novák, Arne
František Borový, . 237 s.; 248 s.