Zvláštní vydání Věstníku ministerstva školství a národní osvěty k osmdesátým narozeninám prvního presidenta Československé republiky T.G. Masaryka.

ed. Sutnar, Ladislav
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1930. [10] s.