Zvířena Československa.

Teyrovský, Vladimír
Jednota československých matematiků a fysiků, 1931. 67 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav. Extense vysokých škol brněnských. Řada 2 ; sv. 3