Zvíře Burunduk.

Prišvin, Michail Michajlovič
Druhé vydání. Státní nakladatelství, 1945. 103-[I] s.