Zviřátka.

Náhlíček, Václav; Hacker, Karel
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 1 nestránkovaný sv