Zvířata jsou naši bližní : výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů.

Vyd. 1. Práh, . 247 s.