Zvezda A-2 : Pokusné pracovní texty ruského jazyka pro 2. třídu škol II. stupně.

Státní nakladatelství, 1947. 159 s.