Zvětšování : Praktická příručka pro základy zvětšování jak černobílé, tak i barevné fotografie.

Šťastný, Bohumil
2., přeprac. vyd. Práce, 1972. 139, [3] s.