Zvěsti a báje : básně.

Krásnohorská, Eliška
Otto, 1916. 142 s.