Zvěroléčitel : populární návod ku léčení nejobyčejnějších chorob našich hospodářských zvířat : nezbytná kniha pro každého rolníka a chovatele zvířat.

ed. Zumr, Josef
4., rozš. vyd. s vyobr[azeními]. Josef Zumr, 1918. 215 s.