Zvěřinovo album.

Zvěřina, František Bohumír
nákladem R. Prombergra, ----. 20 l