Zveřejnění evidenčních podkladů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa).

Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. 376 s.