Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů § 7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. Díl 1.

Ministerstvo vnitra, Odbor archivní a spisové služby, 2003. 480 s.