Zve Vás severní Morava : projíždíte-li severní Moravou zastavte se : má řadu zajímavostí, krás a příležitostí kulturních, společenských, přírodních, rekreačních, sportovních.

Hlubinka, Milan
Kraj. komise cestovního ruchu při Severomor. KNV, . 191 s., bar. mp