Ztřeštěné historky.

Herrmann, Ignát
2., prohlédnuté a pozměněné vyd. F. Topič, 1912. 344 s.
Edice: Sebrané spisy Ignáta Herrmanna ; díl 15