Ztráty v průmyslové výrobě a jak jim čeliti.

1. vyd. Masarykova akademie práce, 1922. 16, 421 s.