Ztracené dějiny, aneb, Ziemie odzyskane? : verlorene Geschichte oder Wiedergewonnenes Land? : [sympozium konané 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků k Němcům].

Goethe-Institut, 1992. 128 s.