Ztepilá.

Ors, Eugenio d&apos
1. vyd. Odeon, 1982. 151 s.