Zřízenie při horách viničných okolo Prahy za perkmistrzví pana Martina Holce.

ed. Kraus, Vilém
Restaurace a jídelny, 1970. 10 s.