Zrada na křídlech Hurricanu.

Kaucký, František
Magnet-Press, 1992. 103 s., příl