Zrada československé buržoasie a jejích spojenců.

Fierlinger, Zdeněk
1. vyd. Mír, 1951. 207 s.