Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. třetího ročníku sešit IV.

Právnická jednota moravská, 1895. S. 100-137