Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Rok 1969.

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1969. 1 sv