Zpráva o stavu lesního hospodářství České republiky 1995 : stav k 31.12.1994.

Ministerstvo zemědělství ČR, 1995. 173 s.