Zpráva o pedologickém prozkumu půd polonin Menčul, Šešul, Konec, Pereluka a údolní části Černé Tisy v katastru obce Kvasy : Bericht über die pedologische Erforschung der Alpen (Poloniny) Menčul, Šešul, Konec, Pereluka und der Talgebiete der Schwarzen Theiss in der Katastralgemeinde Kvasy.

Kučera, Petr
Ministerstvo zemědělství Československé republiky, 1932. 45 s.
Edice: Sborník výzkumných ústavů zemědělských RČS ; sv. 82, čís. 3