Zpráva o Museu království Českého za rok 1913.

nákl. vl, 1914. 136 s.