Zpráva o kontrolních obvodech na Moravě za rok 1922-1930.

Chyský, Václav
Zemský svaz kontrolních spolků s plemennou knihou na Moravě se sídlem v Brně, 1931. 47 s.
Edice: Publikace sekce pro pokusnou zootechniku Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně ; Čís. 14