Zpráva o I. řádném sněmu církve československé konaném ve dnech 28., 29., a 30. března 1931 v Praze-Dejvicích : (Dokončení sněmu zahájeného zasedáním ve dnech 29. a 30. srpna 1924).

Ústřední rada církve čsl, 1931. 240 s.