Zpráva o činnosti Spolku Čs. Červeného kříže v Uherském Hradišti v období 1945 - 1946.

Spolek Čs. Červený kříž, 1947. 26-[I] s.