Zpráva o činnosti Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu od června 1899 do května 1900 : přednesená a schválená na valné hromadě 29. dubna 1900.

Národní Jednota, 1900. 27 s.