Zpráva o činnosti krajské odborové rady v Plzni za rok 1946 vydaná k II. krajské všeodborové konferenci konané dne 14. a 15. června 1947 v Plzni.

[nákladem vlastním], 1947. 71-[I] s.