Zpráva kuratoria Musea král. hlav. města Prahy za rok 1912.

Jelínek, Břetislav Josef
[Museum král. hlav. města Prahy], . 53 s., 20 s. obr. příl