Zpráva soudruha Klementa Gottwalda na zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa dne 22. února 1951 : zasedání ÚV KSČ ve dnech 21.-24. února 1951 na hradě pražském.

Gottwald, Klement
Ústřední výbor Komunistické strany Československa, . 32 s.