Zpracování novoduru : základy pro klempíře a pracovníky z oborů, kde se novodur uplatňuje : učební text pro 2. roč. učebního oboru klempíř.

Gřunděl, František
4., upr. vyd. SNTL, 1974. 107 s.
Edice: Kurs techn. znalostí ; sv. 110