Zpracování hromadných dat na samočinném počítači a jeho výhody pro řízení : kurs programového učení.

Institut řízení, 1970. 142 s.