Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači.

Michalík, Petr; Vrbík, Václav; Roub, Zdeněk
1. vyd. Západočeská univerzita, 2002. 67 s.