Zpracování a svařování plastických hmot.

Schrader, Werner
2. přeprac. a dopl. vyd. 1962.