Zpíváme s pohádkou : pohádky Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové a Václava Renče.

Krček, Josef; Erben, Karel Jaromír; Němcová, Božena; Renč, Václav; Janátová, Anežka; il. Čapek, Jindra
1. vydání. Albatros, 2017. 117 stran