Zpěvy staré Číny : pocta malíři Zdeňku Sklenářovi, 99 let od narození.

Mathesius, Bohumil
Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 58 s.