Zpěvy rolnické a pastýřské : geórgika a búkolika.

Vergilius
Jan Laichter, 1937. xviii, 330 s.
Edice: Laichterova sbírka krásného písemnictví ; 42