Zpěvy podbeskydské : (výbor z pozůstalosti) : [k pětadvacátému výročí smrti frydeckého rodáka, slezského básníka a českoamer. novináře a k odhalení pamětní desky na domě číslo 240 ve Frýdku].

Ostravický, Čeněk
Odbor Slezské matice osvěty lidové, 1937. 53, [IV] s.