Zpěvy husitské : 1415-1915 : Na pam. mučenické smrti nejslav. Čecha Mistra Jana Husa.

Vrchlický, Jaroslav
Otto, 1915. 95, 1 s.