Zpěvník evanjelický aneb: Písně duchovní, staré i nové k veřejné a domácí nábožnosti křesťanů evanjelických aug. vyznání, s přídavkem modliteb a nových písní duchovních.

3. vyd. Tranoscius, 1940. viii, 671 s.