Zpěvník českobratrské církve evangelické.

IV. vydání. Kalich, 1934. 357 - [XVII] s.