Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla.

Pechová, Jaroslava
3., upr. a rozš. vyd. Laguna, 2002. 160 s.