Zoologie a somatologie pro učitelské ústavy.

Daněk, Gustav
2., přeprac. vyd. Československá grafická Unie, 1933. VII - 252 s.