Zodpovědnost umělecké výchovy.

Edgar, Emil
A. Reis, 1910. 172 s.