Znovu začít od Krista : obnovené úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí : instrukce : Řím, 19. května 2002, Slavnost Letnic.

1. vyd. Matice cyrilometodějská, 2003. 62 s.